Side artists

Els “side artist” són aquells artistes que fan costat a un artista principal, l’acompanyen. Tant uns com els altres són imprescindibles per desenvolupar una bona actuació. No és una denominació de nivell, sinó de posició. Coneguem els “side artist” de la segona edició del Festival Udaeta.