Guzmán, Buforn i els sonets de Toldrà

Els sis Sonets per a violí i piano d’Eduard Toldrà es van estrenar el 28 de desembre de 1922 al Palau de la Música Catalana, en la interpretació del mateix compositor, al violí, i el pianista Ferdinand Motte-Lacroix. Poc més de cent anys després, els deliciosos sonets sonaran al pati del Castell de Ribes, en la versió de Francesc Guzmán i Josep Buforn.