El so de l’Ermita de Sant Pau

Peter Krivda participa en el Festival Udaeta com a viol·loncelista, interpretant repertori cambrístic del segle XX. Però la seva especialitat és la música antiga, com la que va gravar a l’ermita de Sant Pau de Ribes.